Välkommen till Stockholms Livsmedelshandlareförening
Adolfsberg

Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF, bildad 1892, är en intresseorganisation för privata köpmän och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen ”genom att verka för fri köpenskap, i Stockholms län." Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Axfood/Hemköp.  SLHF har cirka 250 köpmän som aktiva medlemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Seniorklubben. Föreningens kansli finns i Villa Adolfsberg på Kungsholmen.

   

Gå direkt

Kalendarium

2016-08-30 | 09:30 Seniorstyrelse
2016-09-06 | 11:00 Sammanträde SLHFs Stiftelser
2016-09-06 | 14:00 Styrelsesammanträde SLHF
2016-09-06 | 18:00 SLHF Kräftskiva
2016-09-13 | 19:00 Fabrikantträff Tulip Färskvaruklubben
2016-10-03 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2016-10-18 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2016-10-19 | 13:00 Seniorklubben Skaldjursfest
2016-10-25 | 09:30 Seniorstyrelse
2016-11-08 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
Annons