Välkommen till Stockholms Livsmedelshandlareförening
Adolfsberg

Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF, bildad 1892, är en intresseorganisation för privata köpmän och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen ”genom att verka för fri köpenskap, i Stockholms län." Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Axfood/Hemköp.  SLHF har cirka 250 köpmän som aktiva medlemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Seniorklubben. Föreningens kansli finns i Villa Adolfsberg på Kungsholmen.

   

Gå direkt

Kalendarium

2016-12-05 | 13:00 Seniorklubbens Julfest
2016-12-06 | 12:00 Sammanträde SLHFs Stiftelser
2016-12-06 | 19:00 Julfest Färskvaruklubben
2016-12-13 | 15:00 Styrelsesammanträde SLHF
Annons