Färskvaruklubben

Logga FVKUnder hösten 1975 genomfördes en kurs för köttmästare och blivande köttmästare. I december samma år föddes idén att samlas 10 ggr/år. I februari 1976 sände Lars Holmgren ett brev till ICA-butikernas köttmästare, med rubriken Köttmästarklubb. Den sista meningen i brevet löd:
"Det här är en klubb för ambitiösa köttmästare som är villiga att på sin fritid satsa på sitt yrke, men naturligtvis också på en trivsam gemenskap med yrkeskolleger och vänner."

Sedan dess har det hänt mycket och aktiviteterna har varit många. Klubben har även bytt namn till Färskvaruklubben. Under 2000 valde ICA att inte längre stödja klubben. SLHF tog då på sig ansvaret och därmed har klubben fortsatt sin utveckling.

Klubben arrangerar normalt 8 aktiviteter per år antingen i form av studiebesök eller i Villa Adolfsberg, varav flertalet är träffar med olika färskvaruleverantörer som informerar om sina produkter. Väldigt populär är också klubbens årliga julfest och de studieresor som arrangeras nästan varje år.Champagneprovning

Ur 2009 års program kan speciellt nämnas en två-kvällars utbildning i "Mat möter vin" med en av Sveriges mest välrenomérade vinkännare Herbert Gaugl.

År 2013 deltog 30 personer från FVK i en synnerligen uppskattad tre-dagars studieresa till Frankrike. Den 19-21.10.2014 görs en studieresa till norra Italien.

Medlemskapet i Färskvaruklubben kostar 2.000 kronor per butik och berättigar till att, i mån av plats, skicka så många deltagare som man vill till klubbens aktiviteter. Under 2015 har de butiker som ännu inte är medlemmar möjlighet att "prova på" en valfri aktivitet utan kostnad. Det preliminära programmet kan man få genom kansliet. Tag kontakt med Ragnar Fransson på tel 08-441 79 52 eller via mail Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Gå direkt

Kalendarium

2017-10-03 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-10-10 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-07 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-14 | 10:00 Seniorstyrelse
2017-11-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-11-28 | 12:00 Sammanträde SLHFs Stiftelser
2017-12-05 | 19:00 Färskvaruklubbens Julfest
2017-12-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
Annons