Karriärklubben

SLHF jobbar just nu med att starta upp en klubb för unga medarbetare i åldrarna 18-40 år som har ambitionen att göra karriär till butikschef/köpman i livsmedelsbranschen. En interimsstyrelse är tillsatt och förhoppningsvis kommer vi att sjösätta verksamheten under försommaren 2009. Är Du intresserad kan Du kontakta Karriärklubben via deras hemsida www.karriarklubben.se.

Gå direkt

Annons