Karriärklubben

SLHF jobbar just nu med att starta upp en klubb för unga medarbetare i åldrarna 18-40 år som har ambitionen att göra karriär till butikschef/köpman i livsmedelsbranschen. En interimsstyrelse är tillsatt och förhoppningsvis kommer vi att sjösätta verksamheten under försommaren 2009. Är Du intresserad kan Du kontakta Karriärklubben via deras hemsida www.karriarklubben.se.

Gå direkt

Kalendarium

2017-10-03 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-10-10 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-07 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-14 | 10:00 Seniorstyrelse
2017-11-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-11-28 | 12:00 Sammanträde SLHFs Stiftelser
2017-12-05 | 19:00 Färskvaruklubbens Julfest
2017-12-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
Annons