Seniorklubben

SLHFs Seniorklubb bildades 1987 i syfte att skapa ett forum där äldre handlare kunde träffa kollegor av samma generation. Klubben arrangerar fester, studiebesök och varje år ett flertal resor inom landet och utomlands. Aktivitetsnivån är hög, uppslutningen likaså.

SLHF bidrar med vissa ekonomiska medel till klubbens verksamhet, som dock huvudsakligen finansieras genom avgifter för arrangemangen. Medlemsavgiften är blygsam.

Vilka krav ställs då för att vara med i Seniorklubben? Jo, man skall tidigare varit aktiv medlem i SLHF eller make/maka till sådan.

Pensionerade tjänstemän med omfattande handlarkontakter inom ICA och det tredje blocket, kan också få bli medlemmar.

Gå direkt

Annons