Stiftelser o Fonder

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utSkicka sidan

SLHF administrerar ett antal stiftelser och fonder med ändamål dels att ge understöd till behövande medlemmar eller deras anställda och dels att ge stipendier för vidareutbildning åt medarbetare i medlemmarnas butiker. Dessa är av tre typer; Fristående stiftelser, anknutna stiftelser och förvaltade fonder.

 

FRISTÅENDE STIFTELSER

STIFTELSEN SIGURD JOHANSSONS STIPENDIEFOND

Stiftelsen bildades den 24 februari 2000 och har totalt erhållit 978.544 kronor i donationer, varav 888.544 kr från Handelns Stödfond för Svensk Segelkunskap i Stockholms Skärgård. Denna fond hade en entusiastisk tillskyndare i SLHF-medlemmen Sigurd Johansson, och när fondens uppgift var slutförd överfördes resterande medel till en stipendiefond i hans namn. Stiftelsen har till ändamål att utdela studiestipendier till medlemmar i SLHF eller till anställda i medlemmarnas butiker.

Stiftelsen - som per 2014-12-31 hade en förmögenhet av ca 2,1 miljoner kronor - delade under 2015 ut omkr. 85.000 kr i stipendier . Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.

Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av Karl-Erik Iveroth (ordförande), Roine Eriksson, Bo Forsslund,  Leif Jönsson samt Lars Thelin. Adjungerad ledamot är Ragnar Fransson (föredragande).

 

ANKNUTNA STIFTELSER

STIFTELSEN MILLI OCH CARL PALMÉRS TESTAMENTSFONDMilli och Carl Palmér

Stiftelsen bildades den 8 november 1989 genom ett testamentariskt förordnande av Saltsjöbadsköpmannen Carl Palmér och erhöll drygt 8 miljoner kronor från Carl Palmérs dödsbo. Stiftelsen har till ändamål att: 

  • utdela understöd till behövande ålderstigna änkor efter avlidna medlemmar av SLHF,

  • utge understöd till behövande sjuka inom organisationen, samt

  • utdela studiestipendier till unga anställda i SLHF:s medlemmars butiker.

Stiftelsen - som per 2014-12-31 hade en förmögenhet av 24,3 miljoner kronor - delade under 2015 ut ca 25.000 kronor i understöd och 680.000 kr i studiestipendier. Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.

Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av Karl-Erik Iveroth (ordförande), Roine Eriksson, Bo Forsslund,  Leif Jönsson samt Lars Thelin. Adjungerad ledamot är Ragnar Fransson (föredragande).

STIFTELSEN OTTO OCH ELSA RIETMANNS STIPENDIEFOND

Stiftelsen bildades den 25 mars 2009 i enlighet med köpman Otto Rietmanns testamentariska förordnande och har till uppgift att utdela studiestipendier till unga anställda i SLHFs medlemmars butiker.

Stiftelsen - som per 20143-12-31 hade en förmögenhet av ca 1,8 miljoner kronor - delade under 2014 ut 38.000 kronor i stipendier. Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.

Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av Karl-Erik Iveroth (ordförande), Roine Eriksson, Bo Forsslund,  Leif Jönsson samt Lars Thelin. Adjungerad ledamot är Ragnar Fransson (föredragande).

STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENINGS STIFTELSE "STICKAN"

Stiftelsen bildades den 18 mars 1945 och har till uppgift att förvalta de medel som tilldelas stiftelsen från Sveriges Livsmedelhandlareförbunds stiftelse "Stickan", samt att ur dessa medel utdela understöd till behövande gamla och sjuka köpmän eller affärsbiträden inom SLHF:s verksamhetsområde. Understöd kan även lämnas till efterlevande maka eller make och till minderåriga barn.

Stiftelsen - som per 2014-12-31 hade en förmögenhet av 251.837 kronor - delade under 2013 ut 73.500 kronor i understöd. Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av SLHF:s styrelse.

STIFTELSEN STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENINGS UNDERSTÖDSKASSA

Stiftelsen bildades den 16 november 1947 och har till uppgift att utdela understöd till nuvarande eller förutvarande medlemmar i SLHF, liksom åt maka, make eller efterlevande minderåriga barn.

Stiftelsen - som per 2014-12-31 hade en förmögenhet av 324.513 kronor - delade under 2014 ut 1.500 kronor i understöd. Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av SLHF:s styrelse.

 

FÖRVALTADE FONDER

EMIL GESTERS FOND, WINBORGS FOND, SLHF:s JUBILEUMSFOND

Dessa fonder förvaltas helt inom SLHF:s ordinarie verksamhet och har till uppgift att utdela studiestipendier till medlemmar i SLHF eller till anställda i medlemmarnas butiker.

Dessa fonder - som per 2014-12-31 hade en behållning av 592.177 kronor - delade under 2014 ut 42.250 kronor i studiestipendier. Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.

 

 

 

 

 

Gå direkt

Kalendarium

2017-10-03 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-10-10 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-07 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-14 | 10:00 Seniorstyrelse
2017-11-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-11-28 | 12:00 Sammanträde SLHFs Stiftelser
2017-12-05 | 19:00 Färskvaruklubbens Julfest
2017-12-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
Annons