Om oss

Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF, bildad 1892, är en intresseorganisation för privata köpmän och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen ”genom att verka för fri köpenskap, i Stockholms län. Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Hemköp/Axfood. Föreningen skall tillhandahålla kvalificerad och konfidentiell rådgivning, biträda medlemmarna i kontakter med myndigheter, medverka i erfarenhetsutbyte över blockgränserna samt underlätta och utveckla medlemmarnas arbete i butikerna.”SLHF har cirka 200 köpmän som aktiva medlemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Seniorklubben.

Vid sidan av det näringspolitiska arbetet och branschjuridisk verksamhet genomför föreningen kurser, konferenser och seminarier samt arrangerar studie– och rekreationsresor.

Tillsammans med Stiftelserna Milli och Carl  Palmérs Testamentsfond, Sigurd Johanssons Stipendiefond, SLHF:s Solstickefond samt Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning utdelas understöd till behövande samt ett stort antal utbildningsstipendier till anställda i medlemmarnas butiker.

Föreningen utger även medlemstidningen ”Stockholmshandlar’n” där man bl.a. informerar om sin verksamhet, om butiksnyheter och om regionala etableringsplaner.

Föreningens presidium består av Calle Iveroth (Ica Nära, Nyckelby),  Lars Thelin (Hemköp Matpressen, Marieberg) samt Ove Ekman (Hemköp Telefonplan). VD är Ragnar Fransson.

 

Föreningens fastighet Regeringsgatan 109

 

Egenkontroll av buller

I nummer 1-2011 av Stockholmshandlar´n berättade vi om hur viktigt det är att ha en fungerande egenkontroll för bullerstörningar.  Är du intresserad av en mall för egenkontrollprogram kan du gå in under fliken Stockholmshandlar´n.

 

ÅRSREDOVISNINGARNA FINNS NU PÅ NÄTET

Nu kan du som har registrerat dig som användare ladda ned SLHFs olika årsredovisningar. Du hittar dem under knappen "Om oss"/Ekonomi och under knappen "Stiftelser"/Årsredovisningar. Tryckta exemplar kommer naturligtvis att finnas på årsmötet och kan beställas från kansliet.

   

Gå direkt

Kalendarium

2017-10-03 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-10-10 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-07 | 19:00 Fabrikantträff Färskvaruklubben
2017-11-14 | 10:00 Seniorstyrelse
2017-11-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
2017-11-28 | 12:00 Sammanträde SLHFs Stiftelser
2017-12-05 | 19:00 Färskvaruklubbens Julfest
2017-12-16 | 12:00 Styrelsesammanträde SLHF
Annons